מה קורה עכשיו באשקלון

 

אגף הביצוע בעיריית אשקלון..
צפיות 832

האגף לשירותי רווחה ההנהלה בעיריית אשקלון..
צפיות 834

המחלקה לייעוץ נישואין בעיריית אשקלון..
צפיות 739

אגף ההכנסות בעיריית אשקלון..
צפיות 874

האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית אשקלון..
צפיות 772

המחלקה לכח אדם ושכר בעיריית אשקלון..
צפיות 996

אגף המים והביוב בעיריית אשקלון..
צפיות 1958

היחידה להדרכה ולהעסקה בעיריית אשקלון..
צפיות 1147

תאגיד המים של עיריית אשקלון ונתיבות..
צפיות 1535

אגף התכנון - עיריית אשקלון..
צפיות 752